Probeer het ook!

Vergoeding

vergoedingenVergoeding dieetadvisering

Dieetadvisering wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 3 uur. Hierbij dient u rekening te houden met het wettelijk – en eventueel vrijwillig eigen risico. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullende pakket. Voor kinderen tot 18 jaar geldt in de basisverzekering geen eigen risico.

De meeste zorgverzekeraars stellen een verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in uw eigen polisvoorwaarden.

Wanneer dieetadvisering onderdeel uitmaakt van ketenzorg, zoals bij Diabetes en COPD geldt geen eigen risico. Uw huisarts/praktijkondersteuner kan u vertellen of u onder ketenzorg valt.

Voor niet gecontractreerde zorg (zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar) of Indien uw zorgverzekeraar geen vergoeding meer biedt, hanteer ik een tarief van €15,00 per 15 minuten consult.

Eerste consult
60 minuten, exclusief 15-30 min. administratie-en uitwerktijd.

Vervolgconsult
15 – 30 minuten, inclusief administratie- en uitwerktijd.

Huisbezoek
Bij een huisbezoek komt een toeslag van € 26,50,-.

Verhindering
Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak 24 uur van tevoren, uitgaande van werkdagen, af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Maak snel een afspraak voor een intake gesprek!

Gezamenlijk stellen wij dan een behandelplan op met haalbare doelen.