Probeer het ook!

Samenwerking

samenwerking

Hieronder vindt u de links naar organisaties, praktijken en personen waar de praktijk nauwe samenwerkingsverbanden mee heeft.

 • Gezondheidscentrum Integra: Het gezondheidscentrum waarbinnen mijn Dietistenpraktijk gevestigd is. Integra is het gezondheidscentrum van Harlingen waar u naast diëtetiek ook terecht kunt voor fysiotherapie en manuele therapie, logopedie, psychologie, psychomotorische therapie en orthopedagogie. Binnen Integra hebben we een beweeggroep voor volwassenen en kinderen met overgewicht, een COPD groep, hartrevalidatie en bewegen voor volwassenen met Diabetes.
 • Netwerkpsychologen: een psychologenpraktijk gevestigd o.a. in Gezondheidscentrum Integra voor jeugd en volwassenen.
 • Huisartsen / praktijkondersteuner: Via de huisarts en praktijkondersteuner kunnen cliënten bij mij terecht komen. Direct contact met de huisarts en praktijkondersteuner maakt het voor mij mogelijk zorg te dragen voor een optimale begeleiding.
 • Ketenzorgpartijen: Voor Sint Nicolaasga en Harlingen heb ik m.b.t. ketenzorg een contract afgesloten met Doktersoop en Ketenzorg Friesland met betrekking tot dieetadvisering van Diabetes en longproblemen (COPD), CVRM.
 • Zwembad het Derde Haad, Optisport:Het zwembad gelegen naast gezondheidscentrum Integra.
 • Jongerenwerk Harlingen: Doet activiteiten en projecten voor jongeren in de gemeente Harlingen.
 • Logopediepraktijk Skarsterlân:gevestigd in De Takomst
 • Maeykehiem:een zorgaanbieder die zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking aanbiedt in de Zuidwesthoek van de provincie Fryslân. De hoofdlocatie is aan de Bouwen in Sint Nicolaasga.
 • Mediq apotheek servicepunt: gevestigd in De Takomst
 • Centraal bureau van Hof en Hiem: gevestigd in De Takomst
 • Buurtzorg, Thuiszorg Zuidwest Friesland en het Friese Land, Hof en Hiem eerstelijnszorg.

 • Samenwerking met JOGG Harlingen.

Maak snel een afspraak voor een intake gesprek!

Gezamenlijk stellen wij dan een behandelplan op met haalbare doelen.